Доц. Петя Асенова

Доц. Петя Асенова2018-04-18T00:27:57+00:00

Доц. Петя Асенова е ръководител на департамент „Информатика“ към Нов български универсистет с дългогодишен опит и специализация в областта на приложение на информатиката и информационните технологии в образованието. Участвала е в повече от десет международни проекта, има над 90 научни публикации, автор и съавтор е на няколко действащи програми в университета, както и на поредица от учебници по Информатика и по Информационни технологии.