Жури

Жури2018-09-07T12:07:57+00:00
Гергана Паси
Гергана Паси
Александра Мирчева
Александра Мирчева
Кирил Русев
Кирил Русев
Проф. Тони Чехларова
Проф. Тони Чехларова
МОН
МОН
Проф. д-р Ангел Смрикаров
Проф. д-р Ангел Смрикаров
Д-р Нели Колева
Д-р Нели Колева
Д-р Валентина Иванова
Д-р Валентина Иванова
Жюстин Томс
Жюстин Томс
Доц. Петя Асенова
Доц. Петя Асенова
Бъди Дигитален посланик