Проф. д-р Ангел Смрикаров

Проф. д-р Ангел Смрикаров2018-04-18T00:28:33+00:00
А. Смираков

Проф. д-р Ангел Смрикаров:

– ръководител на 15 успешно защитили докторанти;
– автор и съавтор на 17 изобретения;
– автор и съавтор на близо 200 доклада, статии, студии и монографии;
– 3 мандата зам.-ректор по науката и кадрите на Русенския университет;
– координатор на Академичната общност по компютинг;
– координатор на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство;