Дигитализацията на образованието е необходимост

-Г-жо Цокова, на дискусията “Учители за дигитално образование” сигнализирахте за остаряла наредба за здравно-хигиенните условия, свързани с компютърните кабинети в училище. Според нея в помещение с размерите на традиционна класна стая (50 кв.м) не може да има повече от 9 работни места с компютри, а в по-големи – не по-вече от 15. Спазва ли някой този документ?

– Наредбата е от 1994 г. Като се замисля, тогава компютрите дори още не са имали windows. Нормално е компютрите и мониторите от онова време да имат други излъчвания. Тази наредба все още е действаща, а не се контролира. Наредбата не е адекватна и е забравена, тя кореспондира с отменен закон. Няма нужда да измисляме нещо ново. От министерството на здравеопазването трябва да видят какви са действащите европейски норми. Апелирам към Министерството на здравеопазването и МОН да отменят тази наредба до съставянето на адекватна. Ще се опитам да намеря монитор от 1995 г. в училище. Започнали сме да събираме такава техника за музей, дано имаме екземпляр от тогава.

– Как дигитализацията се отразява на учебния процес?

– За да говорим за учебен процес, субектите са децата. Днешното поколение е дигитално. Децата са на екрани. За тях е важна информацията и скоростта. На тези деца, за да могат да се развиват, им трябва творчество, ангажиращи  дейности, разнообразни източници на информация и много енергична среда. Това са деца, които идват от вкъщи, където са пред телевизора, пред компютъра, пред дисплея на телефона. 0,5 секунди задържат вниманието си върху нещо. Изведнъж поставяме тези деца в стая, в която трябва да стоят неподвижно и да изпълняват скучна и монотонна дейност. Това вече е невъзможно за този тип психология, която имат днешните деца. Дигитализацията е необходимост. Ние трябва да комбинираме упражнения, ролеви игри, работа на компютъра или на интерактивната дъска. Задължително тези устройства и работата с различни приложения трябва да заеме голям дял в днешното образование.

-Какви умения отключва дигитализацията?

-Децата трябва да могат да възприемат информация. Дигитални умения означава свободно да работят в променяща се среда. Основното умение е да учат. Поне във видинския регион имаме голям проблем с това децата да възприемат информацията и да могат адекватно да я възпроизвеждат. Със старите методи, с които сме свикнали, няма да стане.С новите технологии просто децата ще учат. Мога да дам пресен пример. Пуснах на учениците един софтуер   онлайн, който им демонстрира строежа на атома. Казаха ми, че така много по-лесно разбират и запомнят информацията. След това на теста установих, че на въпросите, които включваха тези знания за строеж на атома, проиграни на компютъра, над 90% от децата са отговорили правилно. За всичко останало, за което говорихме и рисувахме по стандартната методика, нямаше останала у тях и следа.

– Министър Красимир Вълчев каза, че ще правят електронен облак с клипчета и уроци, до какво ще доведе това?

– Много е добре да има такива ресурси. Средната възраст на учителите е над 50 г. Това е поколението, което трудно работи с компютри. Също така повечето ресурси са на чужд език. Това е втората пречка. Това поколение учители почти не владее чужди езици, особено английски. Така че среда, в която да има ресурси на български език, ще бъде много добро решение.

– Вие сте от посланиците на Дигиталната национална коалиция, какви са впечатленията ви от нивото на учителите, които обучавате?

– Имали сме и много трудни групи. Сега обучаваме начални учители. Това са хора, родени през 60-те години на миналия век. Те нямат уменията да работят с дигитални ресурси. Не им се е налагало да работят с компютър. Не могат да си направят акаунт, да си на пишат паролите. Свикнали са да работят с abv поща и дотук.Наложили се регистрация, вече усещат дискомфорт. А в 3-и клас вече началните учители трябва да преподават компютърно моделиране. Министърът каза, че ще има обучение. Добре, а те сега как преподават този предмет. Той си има специфика.

За обучението на учителите се изисква време, а дигитализацията и технологиите се променят постоянно. За да се почувстват комфортно и да навлязат, им е необходима подкрепа.

В събота обаче провеждах обучение в Лом и моята вяра в учителите и промяната се върна. Тези учители имаха много добри дигитални умения, справяха се лесно и бързо с различни нови онлайн ресурси и инструменти, 8 часа не загубиха усмивка, ентусиазъм и желание за работа, невероятни начални учители,които споделиха: “Много полезно обучение, толкова интересни и полезни неща научихме, не усетихме кога минаха 8 часа. Жалко, че нямаме условия да ги приложим”. Това ме натъжи, МОН и общините трябва са осигурят условия във всяка класна стая, да има мултимедия, компютър и Интернет, и то приоритетно за малките населени места, където класната стая е единственото място за допир с технологии и получаване на дигитални умения и знания на децата, в противен случай ние напълно обричаме тези деца, да станат непълноценни членове на обществото и да не могат да се впишат в утрешния дигитален свят.

– Как е във вашето училище по отношение на дигитализацията?

– От 7-8 г. имаме електронната система мудъл. В нея учителите разработват уроци, тестове. Нашите ученици и за домашно могат да решават тестове.Има учители, които качват и видеоуроци в платформата. Всички деца са включени в това електронно обучение. Работим и в облачните технологии на Майкрософт по един проект. Имаме училищна поща. Всички ученици и учители имат мейл. Децата ежедневно изпращат домашните си по мейл. Осигурили сме във всеки кабинет мултимедия. В кабинетите по чужд език пък имаме интерактивни дъски. Сега сме одобрени за изграждането на Интернет мрежите в училище. Имаме добра основа и определено се движим в добра посока.

2018-11-10T16:25:21+00:00