В Плевен обучаваха близо 50 начални учители
по програмата еStart@school

Източник: в. Посоки

48 начални учители от Плевен и региона днес се обучаваха на дигитални умения по проекта еStart@school, който Дигитална национална коалиция стартира с помощта на Google.org и с подкрепата на Образователното министерство. Преподаваха им техни колеги от страната, избрани с конкурса „Дигитален посланик в час и клас“ – според това какви иновативни практики прилагат в учебните си часове.

Проектът е насочен към развитие на дигитални умения у децата от Северозападна България. Започва се с обучение на учители, които след това да направят достъпни тия умения и до учениците. Днес обучението на преподаватели от началния курс вървеше паралелно и във Видин, Монтана и Ловеч. В Плевен домакин на инициативата беше Езиковата гимназия. Предстои и втори етап на обучението. До декември трябва да са обучени общо около 500 учители от Северозапада, съобщи Десислава Миленкова, един от 12-те дигитални посланици по проекта.

„Предаваме своя опит и вярваме, че най-добре това се случва, когато учител разказва и учи други учители. Обучаваме колегите на дигитални умения, които те могат да прилагат по различен начин. Например – за създаване на учебни упражнения под формата на игри или как могат да комуникират с родителите на учениците и др.“, поясни Десислава Миленкова.

Проектът има за цел да намали риска от късен дигитален старт за децата от Северозападна България – регионът с най-ниски доходи в ЕС, и да им даде възможност за интегриране в дигиталния свят. Повечето деца там нямат достъп до цифровия свят – половината от хората от региона никога не са използвали компютър; половината от домакинствата нямат достъп до интернет; общата технологична готовност на региона е 0.00 (RCI мащаб 0 – 100).

Проектът ще насърчи използването на цифровите технологии в предучилищното и началното образование чрез обучение на преподавателите в училищата от дигитално необлагодетелстваните общности в малките населени места.

2018-11-11T14:04:26+00:00