60% ОТ УЧИТЕЛИТЕ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ИМАТ НУЖДА ОТ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Проучване на „Gallup International“ по поръчка на Дигитална Национална Коалиция сочи нужда от допълнителни обучения за учителите от Северозападна България

Дигитална Национална Коалиция в сътрудничество с Министерство на образованието и науката и с подкрепата на Google.org стартира проект „E-start@school” за намаляване риска от късен дигитален старт на учениците в Северозападна България. Инициативата предвижда обучение на 450 учители от 200 училища в региона.

В рамките на инициативата бе проведено социологическо проучване от „Gallup International“ по поръчка на Дигитална Национална Коалиция. В края на март месец бяха интервюирани 322 учители от общо 215 училища и детски градини в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Данните сочат висок потенциал за провеждане на допълнителни обучения сред учителите по посока на въвеждане на дигиталните технологии в педагогическата работа – близо 60% от анкетираните споделят, че не се чувстват достатъчно уверени и изпитват необходимост от допълнителна информация по темата и практически насоки за прилагане.

47% от учителите са запознати с възможностите на дигиталните практики в образованието и използват такива в ежедневната си работа, обменяйки опит с колеги. Свободно експериментират обаче малко над една трета от всички, а едва 15% са уверени, че владеят повече варианти и имат опит с прилагането им в различни ситуации в процеса на работа с децата от предучилищен и начален курс на образование.

Изследването не отчита значими разлики между петте области от региона. Като цяло, в по-висока степен дефицит на знания и опит с дигиталните технологии е регистрирано сред учителите в детските градини. Учителите с по-голям стаж в сферата на образованието (респективно, по-възрастни) се чувстват в по-висока степен неподготвени в сравнение с по-младите колеги. Същото важи и за преподавателите в учебни заведения в селските региони.

Пълното проучване може да откриете тук.

2018-11-10T16:21:47+00:00